ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2559

วันที่ 12 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)
 

            นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จรรโลงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาหลักประจำชาติ สืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป ด้วยการจัดกิจกรรมนำพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ และเวียนเทียน ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และวัดทุกวัดในจังหวัดราชบุรี

            ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.45 น. และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.30 น. ณ พระมหาธาตุ(พระปรางค์) วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

                                     "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อวันข้างหน้าของลูกหลานไทย”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี