ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559

วันที่ 12 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 145 คน)
 

             นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์คุณธรรม หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” เพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสื่อที่ดีต่อไป ผู้ส่งผลงานนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา อายุ 12-19 ปี สามารถส่งผลในนามบุคคล หรือเป็นทีม(ทีมละไม่เกิน 3 คน) เกณฑ์การประกวดเนื้อหาคลิป คลิปวีดีโอ มีความยาว 60 วินาที รวมไตเติ้ล(ถ้ามี) ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลุกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์การรู้เท่าทันสื่อและเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมต่อไปโดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงานชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเอง โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม ในท้ายเครดิต ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p(1280x720) ประเภทไฟล์ mwmv,mpg mp4,mov,ftv เงินรางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รับสิทธิ์ ในการส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            ผู้สนใจส่งผลงานด้วยตนเองพร้อมกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ถนนไกรเพชร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ตั้งแต่วันที่ 5-29 กุมภาพันธ์ 2559 (หากส่งทางไปรษณีย์พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-322786/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

                                                          "แล้งนี้จะผ่านไป ถ้าร่วมใจกันประหยัดน้ำ”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี