ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพิจารณาคดีที่ 7-8

วันที่ 8 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 
           ศาลจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จ้างปรับปรุงห้องพิจารณาคดีที่ 7-8 ณ อาคารที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงห้องพิจารณาคดีที่ 7-8 เป็นเงิน 209,000 บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)
          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 ณ ส่วนคลัง (งานพัสดุ) สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 (อาคารเก่า) สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนคลัง (งานพัสดุ) สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315719-25 ต่อ 133 ,158 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี