ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมรณรงค์และประกวดวีดีโอและภาพอินโฟกราฟิก

วันที่ 15 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 

นางกัญญา  ต่างใจ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่  ๕ จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิต กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความสุขสากล  ประจำปี  ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ "ความสุขสร้างได้...ทุกวัน(Happy  Everyday):  คิดบวก....ชีวิตบวก”  เพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและแนวทางการปฏิบัติตนในการเสริมสร้างความสุขที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเองในทุกๆวัน  เกิดมุมมองเชิงบวกในการใช้ชีวิต  ตลอดจนสามารถส่งต่อความสุขไปยังครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  เพื่อความสุขของสังคมไทยที่ยั่งยืน คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประเภทคลิปวีดีโอ ต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 clip ไฟล์วีดีโอ ประเภทภาพอินโฟกราฟิก ต้องเป็นภาพจากต้นฉบับ สกุล JPEG (.JPG)เท่านั้น ขนาดของภาพไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล

ขอเชิญชวนส่งผลงาน (Uploaqd)  มาที่ https://www.facebook.com/sukdsangdai  ตั้งแต่วันที่  15  มกราคม  -  10  มีนาคม  2559    โดยพิมพ์บนสถานะ(Status)  ว่า  "ความสุขสร้างได้...ทุกวัน  (Happy  Everyday) ” ตามด้วยแฮชแท็ก  # sukdsangdai  และ   #คิดบวกชีวิตบวก  สิ้นสุดส่งผลงานเข้าประกวดในวันที่  10  มีนาคม  2559  สิ้นสุดการโหวต (กด Like) และการแบ่งปัน  (Share)  ในวันที่  12  มีนาคม  2559  ผลตัดสินการประกวดจะประกาศภายในวันที่  20  มีนาคม  2559  สามารถดูผลได้จาก https://www.facebook.com/sukdsangdai  และ  https://www.facebook.com/

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี