ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และ VDO Call (4 คู่สาย)

วันที่ 8 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
           เรือนจำกลางราชบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และ VDO Call (4 คู่สาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามรายการดังนี้
           1.ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน
           2.VDO Cal (4 คู่สาย) จำนวน 1 งาน
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ที่ทำการเรือนจำกลางราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี ในวันที่ 5 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735462-3 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทาง www.gprocuremant.go.th///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี