ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรือนจำกลางราชบุรีสอบราคาซื้อวัสดุและสื่อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ประจำปี 2554

วันที่ 9 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
          เรือนจำกลางราชบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อวัสดุและสื่อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดประจำปี 2554 จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามรายการดังนี้
         1.สื่อทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 362 รายการ
         2.ชั้นหนังสือเตี้ย 1 หน้า จำนวน 2 ชั้น
         3.ชั้นหนังสือเตี้ย 2 หน้า จำนวน 4 ชิ้น
         4.แท่นวางพจนานุกรม จำนวน 1 แท่น
         5.เก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ จำนวน 30 ตัว
         6.โต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 4 ตัว
         7. เครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1 ตัว
         8.อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 28 รายการ
         กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ที่ทำการเรือนจำกลางราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี ในวันที่ 7 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735462-3 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทาง www.gprocuremant.go.th///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี