FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเตรียมเปิดเจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนอำเภอสวนผึ้ง ส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

วันที่ 9 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 132 คน)
 
จังหวัดราชบุรีเตรียมเปิดเจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนอำเภอสวนผึ้ง ส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
 
วันที่ 9 กันยายน 2554 นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนจังหวัดราชบุรี ที่บริเวณชายแดนตะโกบน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัดราชบุรี และสหภาพพม่า อีกทั้งยังเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะทำให้การค้าการลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจ้างงาน มีความเป็นเสรีและสะดวกมากขึ้น
 
ที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรน ของคณะทำงานชุดต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง การทำประชาพิจารณ์ การพาณิชย์และการท่องเที่ยว การใช้ที่ดิน การคมนาคม สาธารณูปโภค การกำหนดแบบ/ผังบริเวณจุดผ่อนปรน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติเอกฉันท์ให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าดังกล่าว เพราะเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การค้าสา การท่องเที่ยว ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศพม่า ที่มีระยะทางจากกรุงเทพฯใกล้ที่สุด จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเริ่มต้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณเดือนตุลาคม 2554 นี้ โดยกำหนดเปิดสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง ส่วนขั้นตอนต่อไปนั้น จะดำเนินการจัดทำประกาศจังหวัดราชบุรีเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ เพื่อส่งให้สภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาต่อไป
 
ณิชารี ภควัตชัย /ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ชาวโคนมหนองโพราชบุรีส่งฟางอัดก้อนไปช่วยเกษตรกรโคนมที่ภาคใต้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เตรียมใช้คนแปรอักษรกว่าสองหมื่นคน
จังหวัดราชุบรีเตรียมจัดงาน “สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี” 7 วัน 7 คืน
กล้วยไม้นับหมื่นต้นพร้อมแล้ว ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งปี 2560
อบจ.ราชบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาเปิดเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน
ศตศ.จ.รบ.ประชุมโต๊ะข่าวติดตามการปฎิบัติงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
ราชบุรี - ทหารช่างตบเท้า บริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาด
จ.ราชบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมระลอกใหม๋ 27 ราย ส่วน5 ราย ล่าสุดทั้งหมดทำงานและไป กลับพื้นที่เสี่ยง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด – 19
นายกรัฐมนตรีผลักดันเศรษฐกิจ BCG เป็นนโยบายรัฐ ปี 64 หวังทำให้ไทยพ้นกับดับรายได้ปานกลาง พร้อมตั้งคณะกรรมการหารือเมียนมาแก้ไขปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ตราสัญลักษณ์ ประธานอาเซียน ปี 2564 ประเทศบรูไน BRUNEI DARUSSALAM 2021

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี