FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้ความสำคัญผู้สูงอายุ จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 9 ก.ย. 2554 )
 
        
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้ความสำคัญผู้สูงอายุ จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 
วันที่ 9 กันยายน 2554 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชมรมผู้สูงอยุทุกระดับ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือเสริมสร้างเครือข่ายระดับจังหวัดไปสู่เครือข่ายระดับภาค
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้สูงอายุจากทุกอำเภอได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การดูแลสุขภาพอนามัย และการนำประสบการณ์ที่ดีไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนต่อไป และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันครบรอบ 9 ปี ของการก่อตั้งสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรีอีกด้วย
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ชาวโคนมหนองโพราชบุรีส่งฟางอัดก้อนไปช่วยเกษตรกรโคนมที่ภาคใต้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เตรียมใช้คนแปรอักษรกว่าสองหมื่นคน
จังหวัดราชุบรีเตรียมจัดงาน “สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี” 7 วัน 7 คืน
กล้วยไม้นับหมื่นต้นพร้อมแล้ว ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งปี 2560
อบจ.ราชบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาเปิดเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน
ศตศ.จ.รบ.ประชุมโต๊ะข่าวติดตามการปฎิบัติงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
ราชบุรี - ทหารช่างตบเท้า บริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาด
จ.ราชบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมระลอกใหม๋ 27 ราย ส่วน5 ราย ล่าสุดทั้งหมดทำงานและไป กลับพื้นที่เสี่ยง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด – 19
นายกรัฐมนตรีผลักดันเศรษฐกิจ BCG เป็นนโยบายรัฐ ปี 64 หวังทำให้ไทยพ้นกับดับรายได้ปานกลาง พร้อมตั้งคณะกรรมการหารือเมียนมาแก้ไขปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ตราสัญลักษณ์ ประธานอาเซียน ปี 2564 ประเทศบรูไน BRUNEI DARUSSALAM 2021

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี