ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อเสริมแรงดันบริเวณอนามัยบางพรหม-บ้านทิพย์สวนทอง

วันที่ 12 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเสริมแรงดันบริเวณอนามัยบางพรหม-บ้านทิพย์สวนทอง ตำบลบางพรหม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 971,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 8.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 11.00 น.
          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.- บาท ค่าแบบ 3,000.- บาท ภาษี 210.- บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2554 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น. -15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร.032-20-0779///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี