ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา ETANERCEPT 25 MG. จำนวน 200 กล่อง

วันที่ 22 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 

จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา ETANERCEPT 25 MG. จำนวน 200 กล่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org, www.ratchaburi.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3232-7919 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี