ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

วันที่ 22 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปา เพื่อบริหารจัดหารน้ำสูญเสีย บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสุพรรณบุรี – กปภ.ดำเนินการเอง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 930,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 และ วันที่ 30 มีนาคม 2559 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 08.30 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210 บาท ค่าแบบ 3,000 บาท ภาษี 210 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 08.30 – 15.00 น. สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ยกเลิกโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร. 0-3220-0779

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี