ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ

วันที่ 22 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 218 คน)
 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน โดยยกเลิกทะเบียน ดังรายการต่อไปนี้

1.รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า แบบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน ม-6091 กาญจนบุรี

2.รถจักรยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI รุ่น RC หมายเลขทะเบียน ป-2536 กาญจนบุรี

3.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI หมายเลขทะเบียน ขฉย-401 สุพรรณบุรี

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 212 หมู่ 2 ถนนศรีท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 212 หมู่ 2 ถนนศรีท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3462-2786 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาปฏิบัติราชการ โดยติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะได้ที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี ในวันปฏิบัติราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี