ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่ 4 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 170 คน)
 

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานมานานไม่สามารถใช้ปฏิบัติราชการได้ระหว่างปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

            ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับประมูลราคา  ขอทราบรายละเอียดได้ที่กลุ่มอำนวยการ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี  ถนนคฑาธร  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป  จนถึงวันที่ทำการประมูลขายทอดตลาด

            กำหนดทำการประมูลขายทอดตลาดในวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๒.๐๐  น.  ณ  อาคารหอนอน  ๓  วิทยาลัยบรมราชชนนี  ราชบุรี  เริ่มลงทะเบียนเวลา  ๙.๐๐  น.


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี