ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น

วันที่ 13 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น ของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมสีฟ้า อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี