ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

วันที่ 8 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 ได้แก่ เครื่องพิมพ์เขียว  จำนวน  1  เครื่อง  ราคาต่อกลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  990,000 บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107 บาท (ค่าเอกสาร 100 + ภาษี 7) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 200781 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี