ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยประชาราษฎร์ ไร่ขิง 42 จ.นครปฐม

วันที่ 8 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 110 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยประชาราษฎร์ ไร่ขิง 42 (ซอยพ่อชั้น-แม่เล็ก) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย (ครั้งที่ 2) ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 269,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2559 และวันที่ 21 เมษายน 2559 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 08.30 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070 บาท ค่าแบบ 1,000 บาท ภาษี 70 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 08.30 – 15.00 น.

สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ยกเลิกโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร. 0-3220-0779

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี