ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานจ้างล้างมาตรวัดน้ำขนาด 1/2-1 นิ้ว จำนวน 3,330 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี

วันที่ 8 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 157 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานจ้างล้างมาตรวัดน้ำขนาด   1/2-1 นิ้ว จำนวน 3,330 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 534,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 และ วันที่ 20 เมษายน 2559 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 08.30 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง  e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210 บาท ค่าแบบ 3,000 บาท ภาษี 210 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 08.30 – 15.00 น.

        กำหนดสัมภาษณ์ผู้ยื่นเอกสาร เพื่อให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ งานมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี