ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรือนจำกลางเขาบินสอบราคาซื้อวัสดุและเครื่องมือสำหรับก่อสร้างห้องแยกขัง (10 ห้อง)

วันที่ 14 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
              เรือนจำกลางเขาบินมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุและเครื่องมือสำหรับก่อสร้างห้องแยกขัง (10 ห้อง) ตามรายการ ดังนี้ วัสดุและเครื่องมือสำหรับก่อสร้างห้องแยกขัง (10 ห้อง) จำนวน 112 รายการ
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบิน 229 หมู่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปเรือนจำกลางเขาบิน ในวันที่ 12 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735472 ต่อ 108-9 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี