ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

วันที่ 26 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 

นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา "เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” โดยจะมีพิธีเปิดและปิดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสออกกำลังกาย มีทักษะการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาพื้นบ้าน

จึงขอเชิญชวนบุคลากรของหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬา "เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทร. 032-327443 ต่อ 14


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี