ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาซื้อยา HYDROXYUREA 500 MG. CAPSULE

วันที่ 27 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
 

จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา HYDROXYUREA 500 MG. CAPSULE จำนวน 92,000 แคปซูล

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org, www.ratchaburi.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี