ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ ของโรงพยาบาลราชบุรี โดยวิธีการขายทอดตลาด

วันที่ 27 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 184 คน)
 

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีการขายทอดตลาด

ราคากลางตั้งต้นในการประมูลดังนี้

1.  เศษเหล็กบางและพลาสติก   ราคากิโลกรัมละ   3.70  บาท

2.  เศษเหล็กหนา   ราคากิโลกรัมละ   5.10  บาท

3.   เศษสแตนเลส    ราคากิโลกรัมละ  17.00  บาท

4.   เศษอลูมิเนียม    ราคากิโลกรัมละ  35.00  บาท

5. เศษกระเบื้องและเศษไม้   ราคากองละ         250.00  บาท

การขายทอดตลาดจะกระทำ ณ โรงเก็บพัสดุ บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559

ผู้ประสงค์จะสู้ราคาต้องมาแสดงตนพร้อมลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น.

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 032-321827 และหมายเลข 032-719600 ต่อ 1283 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี