ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

วันที่ 31 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 291 คน)
 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยมีรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ดังนี้

ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพที่จะขายทอดตลาด จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียด ดังนี้

1.เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ โซนี่ รุ่น SRP-P26 เลขที่หรือรหัส 5820-018 - 2000 22/401/57

2.ลำโพงสำหรับตรวจสอบสัญญาณเสียง PHONIC ES-122 รุ่น PHONIC เลขที่ หรือรหัส 5965-002-0001 22/579-580/57

3.เครื่องตัดต่อเทปโทรทัศน์แบบ Non-linear รุ่น DPS Velocity เลขที่ หรือรหัส 5820- 017-3400 22/24/47

4.เครื่องเล่นเทป BATACAM SX ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อโซนี่ รุ่น DNW-A65P เลขที่ หรือรหัส 5820-017-3000 22/117/47

5.เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LASER เลขที่ หรือรหัส 7440-001 – 0003 22/360/47

6.Computer Notebook Compaq เลขที่หรือรหัส 100000000220

7. Computer Notebook Compaq เลขที่หรือรหัส 100000000221

8. Computer Notebook SONY เลขที่หรือรหัส 7440-001-0005 22/96/47

9.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป เลขที่หรือรหัส 100000007295-7303/9

10.เครื่องคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย 73KWQ1s เลขที่หรือรหัส 100000007308-7309/2-7909/2

กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว คือวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ลงทะเบียน เข้าร่วมการประมูล เวลา 09.30 – 10.30 น. และจะเริ่มทำการประมูลในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 151 หมู่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ตามสถานที่ระบุไว้ โทรศัพท์หมายเลข 0-3460-0156 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี