ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรีจัดจำหน่ายเนื้อหมูธงฟ้า

วันที่ 31 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 152 คน)
 

นางจิรนันท์  บัวสำลี  การค้าภายในจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อหมู เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยประสานผู้ประกอบการในพื้นที่ นำเนื้อหมูคุณภาพดี มาจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยตรง ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปลีกของตลาดสด กิโลกรัมละ 20 บาท ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ มาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ร้อยละ 20 – 30  เช่น ไข่ไก่ สบู่ น้ำมันพืช เป็นต้น และนำหมูเนื้อแดง มาจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยจำหน่ายกิโลกรัมละ 120 บาท (ปกติราคา 140 บาท/กิโลกรัม)

ขอเชิญชวนประชาชนผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและถูกกว่าท้องตลาด ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3231-5046, 0-3231-5450


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี