ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 1 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 433 คน)
 

               สำนักงาน กสทช.ขอเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง(ฉบับที่ 2) และประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ ,วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์คอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่,วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์คอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ,วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ,วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ,วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา,วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรม เอ วัน พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

            ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://www.nbtc.go.thหรือhttps://broadcast.nbtc.go.thหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมได้ที่ โทร 092-281-3107,092-281-3108 และ 092-281-3109 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี