ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 หลัง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 273 คน)
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 หลัง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

1.บ้านพักข้าราชการ(2 ชั้น) จำนวน 1 หลัง                         ราคาประมูลขั้นต่ำ 21,800 บาท

2.บ้านพักเรือนแถวไม้ 2 ชั้น (6 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง     ราคาประมูลขั้นต่ำ 61,400 บาท

3.โรงรีดผ้าที่มีลักษณะเป็นโครงไม้ จำนวน 1หลัง                ราคาประมูลขั้นต่ำ 23,800 บาท

ราคารวม 107,000 บาท

กำหนดการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 หลัง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และให้ผู้ร่วมประมูลราคาลงชื่อเป็นหลักฐานการเข้าประมูลราคา เริ่มเวลาลงทะเบียน 09.30 น. – 10.20 น. หากผู้ใด ไม่ลงชื่อไม่มีสิทธิเข้าประมูลราคา ประมูลราคาขั้นต่ำมูลค่ารวม 107,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจขอเข้าร่วมประมูลราคาสิ่งปลูกสร้างตามรายการข้างต้น ติดต่อขอดูสภาพสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เลขที่ 84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-314603 ต่อ 153

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี