ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการบริโภคสินค้าหรืออาหารที่ไม่ปลอดภัย

วันที่ 2 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 138 คน)
 

              นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ขอให้ดูแลทุกข์สุข ความเดือดร้อนหรือทุกข์ร้อนของราษฎร ระวังป้องกันโรคร้ายและเหตุโสโครกเป็นแดนเกิดของโรคร้าย กรณีน้ำส้มคั้นปลอม น้ำทับทิมปลอม บรรจุขวดออกจำหน่าย ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายและอาจมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อบริโภคเข้าไปแล้ว

            จังหวัดราชบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการบริโภคสินค้าหรืออาหารที่ไม่ปลอดภัย ด้วยการเลือกบริโภคน้ำผลไม้ที่บรรจุขวดที่สะอาด ได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) หากจำเป็นต้องบริโภคน้ำผลไม้คั้นสด ควรเลือกซื้อจากร้านหรือสถานที่ที่มีการคั้นสดและเห็นการคั้นด้วยตาตนเองเท่านั้น /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี