ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด มีความประสงค์สอบราคาปรับปรุงอาคารสถานที่ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด (ยกเว้นวันหยุดราชการ) กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-737211-13 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี