ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี รับบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 6 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 

นางสาวสมรัก  เพชรโฉมฉาย  หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  4  จังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาโลหิตบริจาคให้ปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้ในการรักษาผู้ป่วยแก่  โรงพยาบาลในเขตให้บริการ  7  จังหวัดได้แก่  ราชบุรี  กาญจนบุรี  นครปฐม  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์  ปัจจุบันกำลังประสบภาวะโลหิตขาดแคลน  โดยเฉพาะเกล็ดโลหิตที่จำเป็นต้องใช้ในผู้ป่วยไข้เลือดออก  มะเร็งเม็ดเลือดขาว  มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

        ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์  ในโครงการ "วันผู้บริจาคโลหิตโลก” ในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-15.30 น. ณ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ภายในงานจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคดวงตาและอวัยวะ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อเป็นของที่ระลึก  สอบถามเพิ่มเติมโทร  032  -  327476  /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี