ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ

วันที่ 6 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 254 คน)
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ ดังนี้

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

1.CPU                                                  จำนวน 8 เครื่อง

2.Monitor                                              จำนวน 9 จอ

3.Printer                                               จำนวน 13 เครื่อง

4.UPS                                                   จำนวน 4 เครื่อง

5.เก้าอี้เหล็กบุนวมมีพนักพิง                     จำนวน 25 เครื่อง

6.โต๊ะพิมพ์ดีด                                        จำนวน 8 ตัว

7.ตู้เหล็ก                                               จำนวน 4 ตู้

8.เครื่องโทรสาร                                      จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานที่ดินอำเภอวัดเพลง

9.เก้าอี้นวม                                            จำนวน 1 ตัว

10.จอคอม                                             จำนวน 1 จอ

11.คีย์บอร์ด                                           จำนวน 1 อัน

สำนักงานที่ดินอำเภอบางแพ

12.เครื่องโทรสาร Samsung                     จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านคา

13.เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DTK Computer รุ่น APRI-27V จำนวน 1 เครื่อง

14.จอภาพยี่ห้อ DTK MONITOR จำนวน 1 จอ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะทำการขายทอดตลาด ดังนี้ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เริ่มสู้ราคาเวลา 09.00 น. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี (ด้านหลังสำนักงานฯ) ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้สนใจขอดูสภาพพัสดุชำรุดดังกล่าว ได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 032-337009 ตามเวลาราชการ

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี