ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

วันที่ 7 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 147 คน)
 

           นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตว่า กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43 ปีพุทธศักราช 2559 โดยใช้ชื่อ "การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 " บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

            จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ด้วยการแสดงความจำนงร่วมบริจาคเงิน ซึ่งใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และสำหรับท่านที่บริจาคเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป กองทัพเรือขอเชิญเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึกในงานนี้ด้วย/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี