ข่าวประชาสัมพันธ์
หอการค้าจังหวัดราชบุรีเชิญเที่ยวงานหอการค้าแฟร์ 2016

วันที่ 7 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 508 คน)
 

             นายพิชิต  ตังสุข  ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดราชบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานหอการค้าแฟร์ 2016 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณตลาดคุณหญิงน้อย ข้างห้างสรรพสินค้าโลตัส ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ค้าในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักสินค้าที่ผลิตในจังหวัดราชบุรีและสนับสนุนให้ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และกล้าแสดงออก ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนต่อต้านคอรัปชั่น ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ ต้มยำกุ้งก้ามกรามกระทะยักษ์ ในวันพิธีเปิดงาน การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ พาณิชย์ SME,OTOP ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณงาน จัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีสตริงเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชั่น การประกวด YEC RATCHABURI COVER DANCE ครั้งที่ 3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

            


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี