ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือนคนหางาน!! ที่ประสงค์จะไปทำงานสิงคโปร์ ต้องไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

วันที่ 7 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี