ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง

วันที่ 8 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 209 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

           กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อยา ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-222744 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.th และ www.gprocurement.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี