ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)

วันที่ 9 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 129 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อระยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอทรายรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 128 หมู่ 10 ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-319853-4 ในวันและเวลาราชการ 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี