ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงป่าปีที่ 2

วันที่ 10 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 163 คน)
 

กรมป่าไม้ โดยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงป่าปีที่ 2 เนื้อที่ 600 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หมายเลข 67แปลงที่ 1(แปลงปลูกปี2558) พิกัดแปลงที่x442566, y1880044 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หมายเลข 67 แปลงที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี โดยกำหนดราคาค่าจ้างเหมาไร่ละ 908.33 (เก้าร้อยแปดบาทสามสิบสามสตางค์) งบประมาณทั้งสิ้น 545,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ณ ห้องประชุมหลวงบริหารวนเขตต์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.forest.go.th/ratchaburi/index.php และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-201395 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี