ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

วันที่ 10 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 876 คน)
 

            นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารออมสิน เพื่อซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  5 ขั้นตอน โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ

1.ผู้เช่าที่ราชพัสดุติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์/ออมสิน ขอทราบรายละเอียด/เงื่อนไข วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วย

2.กรมธนารักษ์/สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ออกหนังสือรับรองสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ

3.ธนาคารพิจารณาวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้เงินเพื่อซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย

4.กรมธนารักษ์/สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ อนุญาตให้นำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ขยายระยะเวลาการเช่า

5.ทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร รับเงินกู้เพื่อนำไปซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6328, 0 2278 2426 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศหรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี โทร.032-337619 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี