ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมา งานย้ายวางท่อประปาบริเวณริมถนนศาลายา-บางเตย หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา

วันที่ 13 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 145 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานย้ายวางท่อประปาบริเวณริมถนนศาลายา-บางเตย หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 580,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติการ สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 08.30 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210 บาท ค่าแบบ 3,000 บาท ภาษี 210 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 08.30 น. – 15.00 น.

สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ยกเลิกโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร. 0-3220-0779

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี