ข่าวประชาสัมพันธ์
สรรพากรพื้นที่ราชบุรีประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมสัมมนาภาษีถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Telepresence

วันที่ 15 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 170 คน)
 

           นางชญษร อรุณรุมแสง  นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน สรรพากรพื้นที่ราชบุรี เปิดเผยว่า กรมสรรพากรร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เข้าร่วมสัมมนาภาษี เพื่อพร้อมเข้าสู่ยุค "Digilal Economy” ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Telepresence มายังสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถเข้ารับฟังและสอบถามปัญหาโดยตรงทางวิทยากร หัวข้อและกำหนดการสัมมนาดังนี้ การปรับตัวในยุค Digital Economy กับระบบ "National e-Paymint” ,ทำอย่างไรให้ธุรกรรมโปร่งใส ตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน FATF ,การจัดทำบัญชีชุดเดียวให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของธุรกิจ ,ระบบบัญชี/ภาษีที่ผู้บริหารควรรู้ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งระบบ,แนวทางการบริหารจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ของกรมสรรพากร ,ตอบโจทย์ปัญหาการรับรู้รายการบัญชีและภาษีตามกิจกรรมหลักของภาคธุรกิจ วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เวลา 13.00-16.00 น. กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เวลา 13.00-16.00 น. กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม วันที่ 6 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ เวลา 13.00-16.00 น. กลุ่มกิจการค้าชายแดนและโลจิสติกส์,กลุ่มบริการ

          ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาภาษีเพื่อพร้อมเข้าสู่ยุค "Digital Economy” ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่คุณกรรณิการ์ จีวระ โทร.086-0849774/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี