ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ

วันที่ 15 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 159 คน)
 

           นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจงจากกระทรวงมหาดไทยว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสวิหารจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน -5 ธันวาคม 2559 โดยมีเป้าหมายไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 26 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 79 ตัว รวม 2,055 ตัว พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

          จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตามกำลังศรัทธา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับเพื่อร่วมบริจาคได้ที่เว็บไซต์กองกลาง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย http://www.gad.moi.go.th หัวข้อ "งานสำคัญ” เรื่อง "โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี