ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานห้องผ่าตัดใหญ่

วันที่ 17 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 165 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียน 2-0801-ESWL-2 ผลิตภัณฑ์ SIEMENS Serial No: ID39528 ประเทศเยอรมนี งานห้องผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลราชบุรี

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 321827, (032) 719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี