ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

วันที่ 17 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วัน 4 คืน เกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 288 คน ตามโครงการพัฒนาด้านอ้อยของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดยื่นซองสอบราคาซึ่งผนึกซองเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามประกาศนี้ ที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็กสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 อาคารสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 เลขที่ 9/8 ม.4 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3454-1269, 0-3454-1937 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี