ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลบ้านโป่ง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 17 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 130 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3222 2744 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.th และ www.gprocurement.go.th

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี