ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหาตำแหน่งของเส้นประสาทสมองขณะผ่าตัด (Nerve integrity monitoring) จำนวน 1 เครื่อง งานห้องผ่าตัดใหญ่

วันที่ 17 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 229 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหาตำแหน่งของเส้นประสาทสมองขณะผ่าตัด (Nerve integrity monitoring) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานห้องผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลราชบุรี

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนา โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 321827, (032) 719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี