ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การจำหน่ายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 199 คน)
 

จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีประมูลด้วยวาจา จำนวน 26 รายการ ดังนี้

1.รถยนต์กะบะสีบอร์นเงินขนาด 1 ตัน ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง 8431 รบ ราคาประเมินขั้นต่ำ 70,000 บาท

2.รถยนต์กะบะสีแดง ยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน นข 369 รบ     ราคาประเมินขั้นต่ำ 40,000 บาท

3.เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE (24000 BTU)                            ราคาประเมินขั้นต่ำ 150 บาท

4.เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE (30000 BTU)                            ราคาประเมินขั้นต่ำ 150 บาท

5.โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6                                                               ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

6.โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6                                                               ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

7.โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2                                                               ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

8.โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2                                                               ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

9.เครื่องเล่น วี ดี โอ ยี่ห้อพานาโซนิค                                              ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

10.พัดลมเพดาน                                                                        ราคาประเมินขั้นต่ำ 50 บาท

11.เครื่องโทรสาร ยี่ห้อXEROX รุ่น 7016                                        ราคาประเมินขั้นต่ำ 50 บาท

12.เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นATEC/SNKYOCERA FS-1010 ราคาประเมินขั้นต่ำ 150 บาท

13.เครื่องพิมพ์                                                                           ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

14.เครื่องพิมพ์                                                                           ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

15.เครื่องพิมพ์                                                                           ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

16.เครื่องพิมพ์                                                                           ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

17.เครื่องสำรองไฟ                                                                      ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

18.เครื่องพิมพ์                                                                           ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

19.เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา                                                            ราคาประเมินขั้นต่ำ 150 บาท

20.CPU                                                                                    ราคาประเมินขั้นต่ำ 150 บาท

21.เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อCENTRALAIR                                       ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

22.เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ SVOA                                      ราคาประเมินขั้นต่ำ 100 บาท

23.เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ DELL E1910 H รุ่น VOSTRO 230 MT ราคาประเมินขั้นต่ำ 150 บาท

24.คอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์SIMMIX    ราคาประเมินขั้นต่ำ 150 บาท

25.คอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ATEC       ราคาประเมินขั้นต่ำ 150 บาท

26.โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด                                                            ราคาประเมินขั้นต่ำ 150 บาท

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ถ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3233-7103 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี