ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา RUXOLITINIB 15 MG. TABLET

วันที่ 17 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 90 คน)
 

จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา RUXOLITINIB 15 MG. TABLET จำนวน 728 เม็ด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org, www.ratchaburi.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี