ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา ENOXAPARIN SODIUM 60 MG./0.6 ML. INJECYION

วันที่ 22 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 114 คน)
 

จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา ENOXAPARIN SODIUM 60 MG./0.6 ML. INJECYION จำนวน 4,000 กล่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org, www.ratchaburi.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี