ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา CARVEDILOL 6.25 MG.TABLET จำนวน 200,000 เม็ด

วันที่ 27 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 154 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา CARVEDILOL 6.25 MG.TABLET จำนวน 200,000 เม็ด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org, www.ratchaburi.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี