ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะ

วันที่ 5 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 165 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะ ของโรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 8 รายการ ดังนี้

1.ถุงพลาสติกหูหิ้วสีขาวขุ่น ขนาด 7 นิ้ว x 15 นิ้ว จำนวนประมาณ 200 กิโลกรัม

2.ถุงพลาสติกหูหิ้วสีขาวขุ่น ขนาด 9 นิ้ว x 18 นิ้ว จำนวนประมาณ 2,000 กิโลกรัม

3.ถุงพลาสติกหูหิ้วสีขาวขุ่น ขนาด 12 นิ้ว x 20 นิ้ว จำนวนประมาณ 600 กิโลกรัม

4.ถุงขยะสีดำ ขนาด 20 นิ้ว x 24 นิ้ว พับข้าง 3 นิ้ว จำนวนประมาณ 3,300 กิโลกรัม

5.ถุงขยะสีดำ ขนาด 26 นิ้ว x 36 นิ้ว พับข้าง 3 นิ้ว จำนวนประมาณ 3,800 กิโลกรัม

6.ถุงขยะสีแดง ขนาด 9 นิ้ว x 18 นิ้ว พับข้าง 3 นิ้ว จำนวนประมาณ 1,200 กิโลกรัม

7.ถุงขยะสีแดง ขนาด 12 นิ้ว x 20 นิ้ว พับข้าง 3 นิ้ว จำนวนประมาณ 400 กิโลกรัม

8.ถุงขยะสีแดง ขนาด 20 นิ้ว x 24 นิ้ว พับข้าง 3 นิ้ว จำนวนประมาณ 2,200 กิโลกรัม

เพื่อไว้ใช้ในราชการของโรงพยาบาลโพธาราม ระยะเวลา 12 เดือน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3235 5300 – 9 ต่อ 642 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือ www.photharamhosp.go.th

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี