ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมา งานบำรุงรักษาตาม PM กปภ.สาขาสมุทรสาคร

วันที่ 5 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 132 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานบำรุงรักษาตาม PM กปภ.สาขาสมุทรสาคร

ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,349,826.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 08.30 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350 บาท ค่าแบบ 5,000 บาท ภาษี 350 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 08.30 น. – 15.00 น.

สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ยกเลิกโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร. 0-3220-0779 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี