ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ

วันที่ 5 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 141 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อ กระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ ตามรายการดังนี้

1.กระดาษทนความร้อน Thermal             จำนวน 12,318 ม้วน

   ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ 90 บาท

2.กระดาษปอนด์ Pond                           จำนวน 1,605 บาท

   ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ 26 บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 214 บาท (ค่าเอกสาร 200 + ภาษี 14) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 – 14.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 200781 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี